Konvenční i aktivní hromosvody, od projektu přes montáž až po revizní zprávu.
Provádíme i kontroly a opravy závad po revizi

Konvenční hromosvody

Konvenční hromosvody chrání objekty proti přepětí vzniklému v atmosféře svedením tohoto přepětí do země.
Jímací soustava je umístěná na střeše, jejím úkolem je bezpečně zachytit přepětí oddálit ho od konstrukcí, aby se nedostalo do budovy.
Svody jsou vedeny po plášti budovy a přepětí odvádí ze střechy do zemnící soustavy.
Zemnící soustava odvádí přepětí do zemně, její funkčnost závisí na odporu který vykazuje proti zemi a tento by má být co nejmenší. Je tvořena FeZn páskem, drátem nebo zemnícími deskami.

Aktivní hromosvody

Jímací soustava je zastoupena aktivním jímačem. Při přepětí aktivní jímač vytvoří ionizovaný kanál výboji naproti a svede ho do svodů.
Svody a zemnící soustava je shodná s konvenčním hromosvodem.Svody ovšem stačí pouze dva což u velkých budov vede ke značné finanční úspoře.
U atypických budov s ohledem na architekturu je to někdy jediné možné řešení jak budovu ochránit.